Semerikov Valeriy Anatolyevich (biographical information) - the Russian Federation

- Ordabayev Samat Islamovich (biographical information) - The Republic of Kazakhstan

- Khayrulloyev Takhir Sheralievich (biographical information) - The Republic of Tajikistan